Родителям

Объём и количество обучающих и контрольных письменных работ

27.01.2020

Объём и количество обучающих и контрольных письменных работ

 

Колькасць і аб’ём навучальных работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Пераказ

1

40-45 слоў

1

40-50 слоў

1

50-60 слоў

1

60-70  слоў

1

70-80 слоў

Сачыненне

1

1

1

1

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Пераказ

1

30-40 слоў

1

40-50 слоў

1

40-50 слоў

1

50-60 слоў

1

60-70 слоў

1

70-80 слоў

Сачыненне

1

1

1

1

 

 

Колькасць кантрольных  работ на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі, іх віды і аб’ём

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

 

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

 

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

 

Кантрольнае спісванне

1

20-25 слоў

 

Кантрольны дыктант

1

25-30 слоў

1

40-45 слоў

1

55-65

слоў

 

Кантрольны дыктант з граматычным заданнем

1

45-50 слоў

1

65-75 слоў

 

Кантрольная работа па тэме

1

1

1

2

2

2

 

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

5 слоў

1

6 слоў

2

8 слоў

2

10 слоў

2

10 слоў

2

12 слоў

 

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

 

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

 

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

 

Кантрольнае спісванне

1

15-20 слоў

1

25-30 слоў

 

Кантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

40-45 слоў

1

55-65 слоў

 

Кантрольны дыктант з граматычным заданнем

1

45-50 слоў

1

65-75 слоў

 

Кантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

 

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў

1

8 слоў

2

8 слоў

2

10 слоў

2

10 слоў

2

12 слоў

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская літаратура“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Праверка навыку чытання

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

Вучэбны прадмет ”Русская литература“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Праверка навыку чытання

1

 

1

1

1

1

1

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

                                       

 

 

 

 

Вучэбны прадмет ”Матэматыка“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Кантрольная работа

-

1

2

2

2

2

2

2

Праверка навыкаў вуснага лічэння

-

1

1

1

1

1

1

1

                   

 

 

Колькасць кантрольных работ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

 

Віды работ

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

(базавы/

павыш.)

ХІ

(базавы/

павыш.)

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“  

Дыктанты

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

 2*

 2*

2/2

2/2

Тэставая работа

1

1

1/2

1/2

Сачыненні

 

 

 

 

 

0/1

0/1

Вучэбны прадмет ”Беларуская лiтаратура“

Класныя сачыненнi

1

2/4

2/4

Вучэбны прадмет ”Русский язык“

Дыктанты

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

 2*

2*

2/2

2/2

Тэставая работа

1

1

1/2

1/2

Сачыненні

 

 

 

 

 

0/1

0/1

Вучэбны прадмет ”Русская литература“

Класныя сачыненнi

1

2/4

2/4

 

Іншыя вучэбныя прадметы

Вучэбныя прадметы

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

(базавы/

павыш.)

ХІ

(базавы/

павыш.)

Матэматыка

6

6

8

8

8

6/8

6/8

Фізіка

4

4

4

4

4

Хімія

2

4

4

4/6

4/6

Біялогія

1

2

2

2

2

2

Інфарматыка

1

1

1

1

1

1

Астраномія

2

 

* У VІІІ і IX класах выконваецца кантрольны пераказ з дадатковымі заданнямі.

 

 

Аб’ём тэкстаў кантрольных работ (дыктант, пераказ), аб’ём слоўнікавага дыктанта, кантрольнага сачынення на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

 

Клас

Аб’ём тэкстаў кантрольнага дыктанта*

Аб’ём слоўнікавага дыктанта

V

85–90 слоў

12–15 слоў

90–100 слоў

15–20 слоў

VІІ

100–110 слоў

20–25 слоў

VІІІ

110–125 слоў

25–30 слоў

ІХ

125–145 слоў

30–35 слоў

Х

145–170 слоў

35–40 слоў

ХІ

170–200 слоў

40–45 слоў

 

 

 

Клас

Аб’ём тэкстаў для пераказаў

Аб’ём сачыненняў

V

80–100 слоў

0,5–1 старонка

100–120 слоў

1–1,5 старонкі

VІІ

120–180 слоў

1–1,5 старонкі

VІІІ

180–240 слоў

1,5–2 старонкі

ІХ

240–340 слоў

2–3 старонкі

Х

340–450 слоў

3–4 старонкі

ХІ

450–600 слоў

да 5 старонак

 

* Пры наяўнасці дадатковых заданняў (не больш за 5) колькасць слоў у тэксце можа быць скарочана на 10 –20 слоў

 

Колькасць арфаграм і пунктаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

 

Клас

Колькасць арфаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў

Колькасць пунктаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў

V

10

2–3

12

2–3

VІІ

16

3–4

VІІІ

20

4–5

ІХ

24

5–10

Х

26

10–15

ХІ

28

15–20

 

Согласно методическим рекомендациям по формированию культуры устной и письменной речи в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, утверждённым 6 июня 2016 г. (с изменениями от 24.07.2018 г.) заместителем министра образования Республики Беларусь Р.С.Сидоренко

 

 

Согласно Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525, контрольные работы и экзамены в учреждениях должны проводиться в соответствии с графиком, утвержденным руководителем учреждения не более чем по одному учебному предмету в день в одном классе (учебной группе). Проведение контрольных работ в пятницу и на последних часах учебных занятий запрещается в учреждениях общего среднего образования.

 

Самостоятельные, практические и лабораторные письменные работы проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием по учебному предмету.

свернуть

График проведения факультативов

13.01.2020

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО

«Средняя школа №5 г.Слуцка»

_____________И.И.Русакевич

 «____»_________2020 г.

 

График проведения  факультативных занятий

во II-ом полугодии 2019/2020 учебного года

 

День недели

Время

Название факультатива

Класс

Место про

веде

ния

Ф.И.О. учителя

понедельник

12.30 – 13.05

«Решение текстовых задач»

I

216

Алехно Л.М.

 

14.05 – 14.55

«Секреты синтаксиса и пунктуации»

IX

«А»,

«Б»

210

Бабина Н.А.

 

14.05 – 14.55

«Основы права»

X

«В»

205

Шилович И.И.

вторник

13.10 – 13.55

«Решение текстовых задач»

III

109

Владыковская Л.И.

 

13.10 – 13.55

«По ступенькам правил здорового питания»

IV

215

Дробеня Т.В.

 

12.05 – 12.40

«Семь Я»

 

I

216

Алехно Л.М.

 

15.10 – 15.55

«Складаны сказ без складанасці»

IX

«А»

210

Чабанюк О.М.

 

15.10 – 15.55

«Лексико-грамматический практикум»

XI

«В»

202

Кананович С.А.

среда

13.10 – 13.55

«Решение текстовых задач»

IV

215

Дробеня Т.В.

 

14.00 – 14.45

«Спортивный танец»

I

114

Новик О.В.

 

14.05 – 14.50

«Повторяем математику»

XI

«В»

209

Богданович Л.М.

четверг

12.20 – 13.05

«Решение текстовых задач»

II

108

Новикова Е.В.

 

13.10 – 13.55

«Речевой этикет»

III

214

Владыковская Л.И.

 

14.05 – 14.50

«Защитники Отечества»

X

«В»

209

Русакевич И.И.

 

14.05 – 14.50

«Подготовка учащихся к семейной жизни»

X

«В»

 

210

Биркос Е.В.

 

14.05 – 14.50

 

«Школа юных математиков»

VIII

«А»,

«Б»

208

Шацкий В.А.

 

14.05 – 14.50

 

«Моё профессиональное будущее»

IX

«А»,

«Б»

214

Яковлева О.С.

пятница

12.20 – 13.05

«Язык родной, дружи со мной…»

II

108

Новикова Е.В.

 

14.05 – 14.50

«Подготовка учащихся к семейной жизни»

XI

«В»

 

211

Биркос Е.В.

суббота

8.15 – 9.00

 

«Решение творческих задач»

X

«В»

206

Глущенко Г.С.

 

9.00 – 9.45

«Физика вокруг нас»

VIII

«А»

214

Колесникович Ю.Н.

 

9.15 – 10.00

 

«Школа юных математиков»

IX

«А»,

«Б»

210

Богданович Л.М.

 

10.00 – 10.45

«Повторяю физику, проверяю себя»

XI

«В»

 

206

Глущенко Г.С.

 

10.00 – 10.45

«Теория и практика тестирования по истории»

XI

«В»

 

205

Гапанович Г.Г.

 

10.00 – 10.45

«Путешествие с математикой»

VI

«А»

214

Колесникович Ю.Н.

 

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания

профсоюзного комитета

первичной профсоюзной

организации ГУО

«Средняя школа №5 г.Слуцка»

30.12.2019 № 25

свернуть

Права и обязанности родителей

О новых нормах по бесплатному питанию

С 29 ноября 2014 года на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2014 г. № 1104 установлены новые денежные нормы по бесплатному питанию. Дотация - 3 780 с 1 января 2015 г.

КАТЕГОРИЯ

НОРМА

Горячее питание

1-4 классы

11,762

1-4 классы

одноразовое

15.542 (11.762 + 3.780)

двухразовое

23.384 (19.604 + 3.780)

трехразовое

27.856 (24.076 + 3.780)

5-8 классы

одноразовое

17.212 (13.432 + 3.780)

двухразовое

26.166 (22.386 + 3.780)

9-11 классы

одноразовое

18.015 (14.235 + 3.780)

двухразовое

27.505 (23.725 + 3.780)

свернуть

Сроки выдачи медицинской справки учащимся

Согласно порядку организации проведения медицинских осмотров детского населения медицинская справка обучающимся в учреждениях дошкольного и общего среднего образования выдается ОДИН РАЗ в ГОД по достижении ребенком паспортного возраста (в месяц рождения), что позволит обеспечить плановое проведение мед. осмотров и обследование детей с последующей качественной оценкой их состояния здоровья, а так же упорядочить процесс выдачи мед. справки и избежать больших очередей в учреждениях здравоохранения в начале учебного года.

свернуть